Sənədlər

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan kəndlərinin ləğv edilməsi məqsədli fərmanı (16 mart 1950)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan kəndlərinin ləğv edilməsi məqsədli fərmanı (25 oktyabr 1950)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (30 iyun 1959)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan kəndlərinin ləğv edilməsi məqsədli fərmanı (19 aprel 1950)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (1 dekabr 1949)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (12 noyabr 1946)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (15 iyul 1946)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (25 may 1967)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (3 iyul 1968)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan kəndlərinin ləğv edilməsi məqsədli fərmanı (19 aprel 1950)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (10 sentyabr 1946)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan kəndlərinin ləğv edilməsi məqsədli fərmanı (16 mart 1950)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (21 iyun 1948)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (15 iyul 1948)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (12 avqust 1946)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (3 fevral 1947)

 

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan kəndlərinin ləğv edilməsi məqsədli fərmanı (1 dekabr 1949)

 

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (10 aprel 1947)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Novo-Bəyazid rayonunun adının erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (13 aprel 1959)

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Ellər rayonunun adının erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (12 oktyabr 1961)

 

 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Vedi rayonunun adının erməniləşdirilməsi məqsədli fərmanı (15 may 1968)

 

 

XƏBƏR LENTİ